mymps蚂蚁分类信息系统官方论坛
查看: 3800|回复: 18

升级5.7,后台出现了问题,求解决

  [复制链接]
发表于 2015-9-25 12:26:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
后台管理  登陆进去 显示2 t. I, M) K, L% e0 }
# ?, k, u( `6 {. X
/ O' V. \$ a2 ^* p8 I& W+ E
mymps官方网站
4 {. |- B. `9 amymps交流论坛3 `( `7 `1 f5 Y* r9 }
+ `, f7 d; ]' B
" D3 K  E  o+ u+ }3 [

7 m  f& H" k4 M  r- ^3 B
# E( _2 C$ M4 ?( ~
发表于 2015-9-25 12:43:56 | 显示全部楼层
都是这样的
发表于 2015-9-25 12:45:07 | 显示全部楼层
我以为我自己的问题呢, 发现后太有域名限制  然后又加密了 所以后台只有官方才能解决
发表于 2015-9-25 12:55:54 | 显示全部楼层
同求啊  怎么解决啊
 楼主| 发表于 2015-9-25 13:41:32 | 显示全部楼层
我还以为只有我这样3 m8 z% r9 g5 G, ^
, o; I" O; w9 J$ k5 s: z/ n
看来官方的问题  这样我就放心了
发表于 2015-9-25 13:48:41 | 显示全部楼层
我的前台都是乱码的
发表于 2015-9-25 15:08:38 | 显示全部楼层
前期数据准备中..
2 [  `  ^$ r) c( W1 _% g: aMymps error: Duplicate column name 'dir_typename' ( G5 o1 g0 N, V! m" w
error number: 1060
3 E5 J. O& `3 G% c% EDate: 2015-09-25 @ 13:36
8 G3 c" X: L! y1 m# I* ~Script: /update_57.php?action=update
发表于 2015-9-25 16:22:00 | 显示全部楼层
我草,整天弄写不成熟的东西
发表于 2015-9-26 00:09:11 | 显示全部楼层

% T* Q, u3 H% w) r后台管理  登陆进去 显示4 Z- U6 [  M, Z  R# o% m0 D5 u# }
; F, h5 t/ g: Z  t7 Z# T

' ~4 C- C# p$ R8 z5 ^  \mymps官方网站; [  S: U4 S! K# B0 b2 ]6 C
mymps交流论坛
4 Z. e- ^3 W( x8 D! q8 b. ~* t
发表于 2015-9-26 08:41:58 | 显示全部楼层
我升级了没出这些问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册论坛

本版积分规则

QQ| Archiver| 手机版| mymps官方交流论坛  


© 2009-2018 Mymps蚂蚁分类信息系统 - 国内最成熟的php分类信息系统,地方门户系统解决方案

快速回复 返回顶部 返回列表